Klachten arm, nek, schouder


 

Herhaalde beweging van dezelfde spiergroepen mondt vaak uit in RSI nu ook bekend als: 'KANS’ (Klachten:  Arm,  Nek, Schouder)

 RSI wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een combinatie van factoren: zoals langdurige statische belasting, werkhouding, onvoldoende pauzes, lichamelijke conditie en werkdruk. 

Hoe langer en intensiever men aan de risicofactoren wordt blootgesteld, hoe meer klachten en hoe ernstiger de klachten worden. De hierna genoemde factoren veroorzaken deze spierspanning

 

Statische en repeterende werkzaamheden

 

De kans op RSI neemt toe bij eenzijdige, statische belasting van ons lichaam. Slechts een relatief klein gedeelte van het lichaam wordt gebruikt, nl. pols en hand. Langdurig in één houding zitten zorgt voor toenemende spanning in nek en schoudergebieden. Het lichaam "stapelt" als het ware de spanning op.

 

Een sterk repeterende beweging (de frequentie, de precisie, de snelheid en de versnelling van de bewegingen) is ook een belangrijke factor. Bij beeldschermarbeid, maar ook bij caissières, kapsters, lopende band medewerkers, inpakkers, schilders, musici, dirigenten, chirurgen en vele andere beroepsgroepen kan zich dit voordoen.

 

Werkhouding en ergonomische inrichting van de werkplek

 

Een verkeerde werkhouding kan resulteren in een zeer gespannen houding en een extreme stand van de gewrichten. Uw bureaustoel, bureau, en de plaatsing van monitor en invoermiddelen (muis en toetsenbord) dienen op uw lichaam afgestemd te zijn. Onnodige belasting van het lichaam: te veel gespannen spieren en een slechte bloeddoorstroming.

 

Lange werkduur en onvoldoende pauzes

 

Vanaf 15 tot 20 uur beeldschermwerk per week verhoogt het risico op klachten. Het nemen van voldoende pauzes kan er voor zorgen dat de klachten minder snel optreden. Bij drukke werkzaamheden ben je juist geneigd door te werken en pauze te negeren. Je lichaam en de geest krijgen dan onvoldoende mogelijkheid om te ontspannen en geen rust om te herstellen.

 

Stress en werkdruk

 

Ben je perfectionistisch en kun je moeilijk 'nee' zeggen, waardoor  je  eigen grenzen regelmatig worden overschreden zodat je werkdruk verhoogt. 

 

Er bestaat een relatie tussen stress en een hoge werkdruk. De belangrijkste oorzaak van werkdruk zijn deadlines. Werkdruk kan er toe leiden dat je langdurig achtereen, zonder pauzes in dezelfde houding achter de computer gaat zitten. Je geest schakelt signalen uit die je lichaam geeft als waarschuwing voor schade.

 

Ook onvrede  op het werk en beperkte sociale steun kunnen leiden tot stress. Stress veroorzaakt een continue lage spierspanning, die een beroep doet het type spieren dat ook bij beeldschermarbeid belast wordt. Dit verklaart dat werkstress in combinatie met langdurige beeldschermarbeid tot extra klachten van RSI kan leiden.