CONTRA-INDICATIES


Wanneer niet masseren

 

Massage of massagetherapie is NIET geschikt bij koorts of teveel pijn.

Bij hartklachten/afwijkingen  altijd toestemming vragen aan de huisarts of cardioloog. Ook ontstekingen, vaatziekten, infecties of huidziekten kunnen plaatselijk beperkingen opleveren.

 

Algehele contra-indicaties: (een rede om u op dit moment niet te laten masseren)

- koorts

- algeheel onwel zijn

- teveel pijn

- hartafwijkingen

 

Plaatselijke contra-indicaties: (een rede om het aangedane lichaamsdeel op dit moment niet te laten masseren)

- ontstekingen

- vaatziekten

- open wonden en bloeduitstortingen

- spataders

- infecties en/of huidziekten